Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjevik barne- og ungdomsskole
Høglivegen 6-8
6450 HJELSET
Org.nr 973994581
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,1 18,4 18,6 17,8 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 12,6 12,8 12,7 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,0 88,8 65,5 50,1 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 12,7 16,9 22,5 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,3 13,9 13,7 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,2 15,4 15,1 14,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 17,4 17,6 17,9 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 94,3 93,3 90,1 86,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 602 11 557 11 301 11 227 11 724
Undervisningstimer totalt per elev 50 56 55 56 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no