Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjetten skole
Skjettenveien 79
2013 SKJETTEN
Org.nr 973608878
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 51,4 51,5 49,8 47,7 44,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,0 13,1 13,8 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 146,1 204,1 126,5 125,4 134,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 5,7 9,2 9,7 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,0 13,1 13,8 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,5 18,9 18,4 15,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,3 95,6 100,0 92,8 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 33 904 33 896 32 640 31 069 28 878
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 57 54 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no