Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjetten skole
Skjettenveien 79
2013 SKJETTEN
Org.nr 973608878
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 45,6 51,4 51,5 49,8 47,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 13,0 13,0 13,1 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,6 146,1 204,1 126,5 125,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 7,9 5,7 9,2 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,0 13,0 13,1 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 22,5 18,9 18,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 92,3 95,6 100,0 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 30 043 33 904 33 896 32 640 31 069
Undervisningstimer totalt per elev 52 57 57 57 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no