Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjerstad oppvekstsenter - Avd skole
Skjerstad
8102 SKJERSTAD
Org.nr 974623412
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 6,0 6,1 6,4 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,4 6,9 6,1 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,6 32,8 22,9 20,6 17,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,2 21,0 27,7 26,5 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 7,2 7,7 6,1 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,9 10,1 7,9 8,3 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 9,4 9,0 8,6 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,2 8,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 100,0 74,4 72,0 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 743 3 963 4 009 4 075 3 750
Undervisningstimer totalt per elev 94 97 103 116 129
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no