Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjelstadmark Oppvekstsenter skole
Skjelstadmarkvegen 798
7520 HEGRA
Org.nr 975279537
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 8,2 7,6 7,3 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,0 12,6 13,9 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0 58,1 40,9 33,2 48,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 19,0 28,3 38,4 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,0 12,6 13,9 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 12,9 14,4 15,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,6 100,0 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 890 5 557 5 168 4 968 5 491
Undervisningstimer totalt per elev 63 62 59 53 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no