Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjelnan skole
Malmvegen 310
9022 KROKELVDALEN
Org.nr 974566486
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 24,6 26,0 27,2 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,1 12,4 11,4 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,4 147,3 89,1 112,6 100,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 8,3 12,7 9,3 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,3 12,8 11,5 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 16,0 14,4 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 814 16 898 17 610 18 525 19 099
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 60 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no