Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjånes skole
Skjånesveien
9771 SKJÅNES
Org.nr 975280195
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gamvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 4,4 2,5 2,5 2,6
Antall elever per årsverk til undervisning 4,8 4,1 5,6 5,3 4,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 200,0 175,0 108,3 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,0 1,8 4,9 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,9 4,9 8,2 7,4 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 4,0 5,0 5,0 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,9 4,9 6,5 6,1 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,9 67,8 31,6 21,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 366 2 424 1 595 1 682 1 738
Undervisningstimer totalt per elev 148 173 123 129 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no