Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjånes skole
Skjånesveien
9771 SKJÅNES
Org.nr 975280195
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gamvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 2,5 2,5 2,6 2,1
Antall elever per årsverk til undervisning 4,1 5,6 5,3 4,4 5,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 175,0 108,3 0,0 0,0 31,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,8 4,9 0,0 0,0 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,9 8,2 7,4 6,2 5,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,0 5,0 5,0 4,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,9 6,5 6,1 5,3 5,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 67,8 31,6 21,3 26,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 424 1 595 1 682 1 738 1 482
Undervisningstimer totalt per elev 173 123 129 158 148
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no