Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjåk barne- og ungdomsskule
Ålmenningsvegen 2
2690 SKJÅK
Org.nr 975274624
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skjåk kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 13,9 14,5 10,6 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 7,4 8,1 10,2 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,9 48,3 52,0 60,5 66,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 12,8 13,5 13,8 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 9,8 10,8 13,6 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 11,5 13,7 16,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 94,8 97,2 94,7 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 584 7 652 8 244 5 729 15 760
Undervisningstimer totalt per elev 82 89 81 64 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no