Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skittenelv skole
Ullstindvegen 529
9023 KROKELVDALEN
Org.nr 974566478
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,1 4,5 4,6 4,6 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 8,4 7,6 5,6 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,0 30,7 32,1 25,0 27,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,6 25,5 22,9 21,6 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 8,5 7,5 5,6 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 9,7 8,4 6,2 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,2 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5 87,4 88,9 88,9 70,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 567 3 085 3 335 3 335 3 103
Undervisningstimer totalt per elev 94 88 98 133 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no