Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skittenelv skole
Ullstindvegen 529
9023 KROKELVDALEN
Org.nr 974566478
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 5,1 4,5 4,6 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 7,9 8,4 7,6 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,7 27,0 30,7 32,1 25,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 27,6 25,5 22,9 21,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 7,8 8,5 7,5 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,3 8,1 9,7 8,4 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,5 87,4 88,9 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 238 3 567 3 085 3 335 3 335
Undervisningstimer totalt per elev 104 94 88 98 133
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no