Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skistua barneskole
Skistua 22
8515 NARVIK
Org.nr 979646429
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 22,6 22,6 24,8 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,3 12,5 12,6 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,1 74,6 75,7 49,0 52,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 15,5 15,5 22,5 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,1 12,5 12,6 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 15,1 14,5 15,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,3 100,0 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 428 15 759 15 730 16 024 14 603
Undervisningstimer totalt per elev 57 60 59 59 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no