Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skien kommune
Kommunenr 0806
Alle grunnskoler med adresse i Skien kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 546,5 554,5 570,0 573,0 580,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,6 12,3 12,3 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 55 60 67 75 92
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,9 104,5 93,3 84,6 70,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 10,8 11,8 13,1 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,8 13,0 13,0 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,1 14,8 15,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,4 17,0 17,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 98,1 97,2 98,1 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 347 605 352 866 363 800 368 821 369 895
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 58 58 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no