Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skien kommune Spesialpedagogiske Tjenester
Kongens Gate 31
3717 SKIEN
Org.nr 979719825
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 26,6 25,0 23,4 21,6
Antall elever per årsverk til undervisning 2,6 2,5 2,3 2,8 3,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 14 10 11 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 4,5 4,5 5,5 5,7 5,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 55,9 53,0 39,9 46,8 53,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,2 3,1 3,6 2,9 3,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,0 3,0 2,5 3,8 4,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 100,0 100,0 99,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 810 17 244 16 129 15 289 14 319
Undervisningstimer totalt per elev 255 274 293 243 211
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no