Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ski ungdomsskole
Skoleveien 3
1400 SKI
Org.nr 974593564
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,9 38,7 39,3 43,0 55,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,3 14,9 13,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,1 142,5 193,3 131,0 230,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 8,3 6,5 9,1 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3 17,9 19,8 18,4 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 21,1 22,6 22,1 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 92,9 97,2 100,0 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 24 395 22 496 21 774 24 538 33 140
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 44 48 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no