Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ski skole
Kirkeveien 21
1400 SKI
Org.nr 974593491
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,1 33,6 34,9 29,4 34,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 15,0 15,3 16,8 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,0 97,3 118,0 99,3 110,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 14,1 11,6 15,5 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 15,0 15,5 17,0 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 19,5 19,0 26,4 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 23,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 91,2 81,3 94,5 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 18 957 22 812 23 219 19 909 22 011
Undervisningstimer totalt per elev 44 49 48 44 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no