Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ski kommune (utgått)
Kommunenr 0213
Kun utgåtte skoler med adresse i Ski kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 351,0 354,0 361,9 373,7 401,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,1 13,9 13,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 51 51 50 44 47
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,9 87,6 89,0 101,2 94,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 14,3 13,9 11,8 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,8 15,3 14,6 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 15,1 15,7 15,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 19,5 20,1 18,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0 91,5 94,6 95,0 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 221 646 223 642 228 697 238 137 256 334
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 51 53 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no