Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ski kommune
Kommunenr 0213
Alle grunnskoler med adresse i Ski kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 359,1 351,0 354,0 361,9 373,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,9 14,1 13,9 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 47 51 51 50 44
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,3 85,9 87,6 89,0 101,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 14,4 14,3 13,9 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 16,0 15,8 15,3 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 14,0 15,1 15,7 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19,4 19,5 20,1 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 92,0 91,5 94,6 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 223 544 221 646 223 642 228 697 238 137
Undervisningstimer totalt per elev 53 51 51 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no