Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skeie skole
Råtræet 37
5239 RÅDAL
Org.nr 974738171
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 31,7 30,7 32,0 38,8
Antall elever per årsverk til undervisning 18,2 17,0 17,9 16,8 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 171,4 140,3 129,1 104,4 93,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 10,9 12,2 14,2 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,0 16,9 17,9 16,8 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 19,0 20,0 19,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 297 21 124 19 945 20 933 25 172
Undervisningstimer totalt per elev 41 44 41 44 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no