Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skeie skole
Råtræet 37
5239 RÅDAL
Org.nr 974738171
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,7 30,7 32,0 38,8 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 17,9 16,8 13,7 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,3 129,1 104,4 93,8 176,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 12,2 14,2 12,8 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 17,9 16,8 13,8 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,0 19,4 15,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 124 19 945 20 933 25 172 22 242
Undervisningstimer totalt per elev 44 41 44 54 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no