Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skeie skole
Terje Vigens Vei 1
4083 HUNDVÅG
Org.nr 874611832
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 25,5 32,2 35,8 36,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 16,1 14,8 13,5 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 10 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,7 55,7 42,2 46,0 46,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,1 26,0 32,4 27,6 27,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 16,0 14,7 13,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 17,8 18,3 17,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,1 90,6 79,9 84,5 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 013 17 024 22 080 24 944 25 323
Undervisningstimer totalt per elev 44 46 50 55 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no