Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skeie skole
Terje Vigens vei 1
4083 HUNDVÅG
Org.nr 874611832
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 32,2 35,8 36,2 36,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 14,8 13,5 13,3 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 10 10 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,7 42,2 46,0 46,4 46,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,0 32,4 27,6 27,1 27,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 14,7 13,5 13,4 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,3 17,3 16,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6 79,9 84,5 82,9 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 024 22 080 24 944 25 323 23 636
Undervisningstimer totalt per elev 46 50 55 56 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no