Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skeiane ungdomsskole
Vårveien 9
4319 SANDNES
Org.nr 974610906
Offentlig skole
Grunnskole
7.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,0 33,1 33,6 37,0 43,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,1 13,1 11,9 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,0 77,4 87,0 100,8 99,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 14,8 13,2 10,1 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 17,4 17,5 15,8 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 20,7 20,3 18,5 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 90,6 88,7 93,2 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 20 034 19 100 19 355 20 743 25 596
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 50 55 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no