Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skeiane ungdomsskole
Vårveien 9
4319 SANDNES
Org.nr 974610906
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,5 36,0 33,1 33,6 37,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,6 13,1 13,1 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,3 83,0 77,4 87,0 100,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 12,9 14,8 13,2 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 16,8 17,4 17,5 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 20,9 20,7 20,3 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 92,4 90,6 88,7 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 20 634 20 034 19 100 19 355 20 743
Undervisningstimer totalt per elev 55 52 50 50 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no