Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skei skule
Skrede
6843 SKEI I JØLSTER
Org.nr 975276546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sunnfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 21,7 20,3 19,3 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 7,4 7,8 7,8 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,2 297,9 186,5 287,2 119,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 2,2 3,6 2,4 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,6 8,2 8,5 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 7,6 9,9 9,3 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 9,9 9,8 9,9 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,5 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,3 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 399 13 396 12 571 12 268 11 999
Undervisningstimer totalt per elev 89 96 91 91 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no