Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skei skule
Skrede
6843 SKEI I JØLSTER
Org.nr 975276546
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Jølster kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 20,6 21,7 20,3 19,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,0 7,4 7,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 331,0 184,2 297,9 186,5 287,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,0 3,7 2,2 3,6 2,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,0 8,6 8,2 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,6 8,6 7,6 9,9 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 13,1 9,9 9,8 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 97,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 654 12 399 13 396 12 571 12 268
Undervisningstimer totalt per elev 91 89 96 91 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no