Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo videregående skole
Vestbygata 61
2003 LILLESTRØM
Org.nr 974587629
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 16,0 16,0 16,2 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 1,7 1,5 1,4 1,5 1,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 6,7 6,7 6,4 6,7 7,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 20,7 20,6 20,4 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,0 2,1 2,4 3,0 2,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,8 1,0 0,7 0,6 0,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 123 10 343 10 388 10 388 10 443
Undervisningstimer totalt per elev 415 470 495 472 435
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no