Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo videregående skole
Vestbygata 61
2003 LILLESTRØM
Org.nr 974587629
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 16,0 16,2 16,1 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 6,7 6,4 6,7 7,3 7,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 20,6 20,4 20,5 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,1 2,4 3,0 2,9 2,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,0 0,7 0,6 0,7 0,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 343 10 388 10 388 10 443 10 443
Undervisningstimer totalt per elev 470 495 472 435 454
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no