Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 618,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 71
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 386 397
Undervisningstimer totalt per elev 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no