Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 22,6 24,3 24,7 26,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 11,6 10,7 11,4 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,7 66,4 77,1 102,4 89,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 16,1 12,6 10,0 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 13,6 12,8 15,0 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 12,8 11,6 11,4 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 17,7 16,7 18,1 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,4 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,1 82,9 88,2 88,7 84,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 473 14 563 15 503 15 481 16 702
Undervisningstimer totalt per elev 53 60 66 61 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no