Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bråten skole (utgått) 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning
Bråten skole (utgått) 1,2
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bråten skole (utgått) 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bråten skole (utgått) 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bråten skole (utgått) 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bråten skole (utgått) 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bråten skole (utgått) 1,7
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bråten skole (utgått) 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bråten skole (utgått) 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Bråten skole (utgått) 4 833
Undervisningstimer totalt per elev
Bråten skole (utgått) 537
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no