Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Asker kommune (utgått) 693,2 703,7 713,7 767,1 782,7
Aurskog-Høland kommune (utgått) 148,2 149,2 161,6 158,7 161,6
Fet kommune (utgått) 109,9 115,4 120,2 123,9 136,0
Oppegård kommune (utgått) 265,4 280,3 287,0 294,3 300,1
Skedsmo kommune (utgått) 589,5 596,1 625,0 618,9 618,9
Ski kommune (utgått) 351,0 354,0 361,9 373,7 401,7
Sørum kommune (utgått) 198,0 205,0 202,9 222,9 230,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Asker kommune (utgått) 13,1 13,3 13,1 12,4 12,2
Aurskog-Høland kommune (utgått) 14,3 14,3 13,6 14,0 13,8
Fet kommune (utgått) 14,6 14,3 14,4 13,7 12,8
Oppegård kommune (utgått) 15,5 14,8 14,5 14,2 13,6
Skedsmo kommune (utgått) 13,3 13,3 12,8 13,0 13,0
Ski kommune (utgått) 13,9 14,1 13,9 13,3 12,3
Sørum kommune (utgått) 14,0 13,8 14,4 13,4 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Asker kommune (utgått) 98 90 91 107 123
Aurskog-Høland kommune (utgått) 21 22 23 22 27
Fet kommune (utgått) 22 20 26 23 20
Oppegård kommune (utgått) 22 25 30 28 28
Skedsmo kommune (utgått) 50 54 55 68 71
Ski kommune (utgått) 51 51 50 44 47
Sørum kommune (utgått) 36 35 33 31 42
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Asker kommune (utgått) 84,0 93,1 93,2 80,6 70,7
Aurskog-Høland kommune (utgått) 92,1 85,4 86,0 89,1 74,7
Fet kommune (utgått) 65,9 76,0 59,1 65,8 77,0
Oppegård kommune (utgått) 171,2 147,8 125,2 131,6 132,1
Skedsmo kommune (utgått) 137,7 129,2 128,2 102,9 98,5
Ski kommune (utgått) 85,9 87,6 89,0 101,2 94,1
Sørum kommune (utgått) 66,6 71,4 77,4 85,4 61,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Asker kommune (utgått) 14,2 12,8 12,8 14,0 15,7
Aurskog-Høland kommune (utgått) 13,9 15,1 14,0 14,1 16,4
Fet kommune (utgått) 20,0 17,1 21,6 18,9 15,0
Oppegård kommune (utgått) 8,2 9,0 10,4 9,7 9,3
Skedsmo kommune (utgått) 8,4 9,0 8,7 11,1 11,5
Ski kommune (utgått) 14,4 14,3 13,9 11,8 11,7
Sørum kommune (utgått) 18,4 17,0 16,3 13,8 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Asker kommune (utgått) 14,7 15,3 14,9 13,6 13,2
Aurskog-Høland kommune (utgått) 15,5 14,8 14,6 14,8 14,7
Fet kommune (utgått) 14,9 15,0 13,9 14,0 13,1
Oppegård kommune (utgått) 17,4 17,7 16,1 15,2 14,2
Skedsmo kommune (utgått) 14,5 14,3 13,6 13,9 13,8
Ski kommune (utgått) 16,0 15,8 15,3 14,6 13,5
Sørum kommune (utgått) 15,3 14,7 15,3 14,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Asker kommune (utgått) 14,1 13,7 13,8 14,0 14,1
Aurskog-Høland kommune (utgått) 16,4 18,4 16,1 16,9 16,3
Fet kommune (utgått) 18,1 17,5 21,7 18,3 17,0
Oppegård kommune (utgått) 16,2 14,1 15,7 16,4 16,4
Skedsmo kommune (utgått) 14,5 15,3 15,0 15,1 15,3
Ski kommune (utgått) 14,0 15,1 15,7 15,2 14,0
Sørum kommune (utgått) 15,4 16,0 16,8 16,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning
Asker kommune (utgått) 18,2 18,4 17,7 16,8 16,3
Aurskog-Høland kommune (utgått) 17,8 17,8 17,0 17,8 17,5
Fet kommune (utgått) 18,3 18,7 20,1 17,0 16,2
Oppegård kommune (utgått) 20,1 18,6 18,5 17,6 17,2
Skedsmo kommune (utgått) 18,2 18,0 17,5 17,4 17,3
Ski kommune (utgått) 19,4 19,5 20,1 18,4 17,5
Sørum kommune (utgått) 18,9 18,6 19,4 17,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Asker kommune (utgått) 15,2 14,6
Aurskog-Høland kommune (utgått) 16,8 16,1
Fet kommune (utgått) 14,2 14,0
Oppegård kommune (utgått) 15,7 14,7
Skedsmo kommune (utgått) 15,5 15,4
Ski kommune (utgått) 17,5 15,2
Sørum kommune (utgått) 16,2 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Asker kommune (utgått) 18,1 16,9
Aurskog-Høland kommune (utgått) 17,0 17,2
Fet kommune (utgått) 17,7 16,6
Oppegård kommune (utgått) 18,8 18,8
Skedsmo kommune (utgått) 18,0 17,9
Ski kommune (utgått) 19,0 18,5
Sørum kommune (utgått) 17,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Asker kommune (utgått) 17,6 18,1
Aurskog-Høland kommune (utgått) 19,8 19,7
Fet kommune (utgått) 21,1 19,1
Oppegård kommune (utgått) 19,1 19,2
Skedsmo kommune (utgått) 19,4 19,3
Ski kommune (utgått) 19,0 19,5
Sørum kommune (utgått) 19,8 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Asker kommune (utgått) 96,9 96,3 96,8 96,0 94,9
Aurskog-Høland kommune (utgått) 97,8 94,0 96,5 96,7 97,3
Fet kommune (utgått) 84,8 93,3 91,0 92,2 91,1
Oppegård kommune (utgått) 97,5 97,1 95,6 94,9 92,3
Skedsmo kommune (utgått) 93,1 96,5 97,3 94,8 95,2
Ski kommune (utgått) 92,0 91,5 94,6 95,0 91,1
Sørum kommune (utgått) 93,3 91,6 87,8 90,1 92,5
Lærertimer som gis til undervisning
Asker kommune (utgått) 444 340 444 913 459 247 497 000 507 810
Aurskog-Høland kommune (utgått) 94 073 95 763 102 182 101 608 102 479
Fet kommune (utgått) 71 040 75 165 76 535 80 521 87 556
Oppegård kommune (utgått) 170 134 177 815 183 148 187 770 194 489
Skedsmo kommune (utgått) 368 044 372 124 390 821 387 207 386 397
Ski kommune (utgått) 221 646 223 642 228 697 238 137 256 334
Sørum kommune (utgått) 123 690 128 525 127 503 139 454 142 714
Undervisningstimer totalt per elev
Asker kommune (utgått) 54 53 54 57 58
Aurskog-Høland kommune (utgått) 50 50 52 51 52
Fet kommune (utgått) 49 50 50 52 56
Oppegård kommune (utgått) 46 48 49 50 53
Skedsmo kommune (utgått) 54 54 56 55 55
Ski kommune (utgått) 51 51 51 53 58
Sørum kommune (utgått) 51 52 50 53 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no