Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 589,5 596,1 625,0 618,9 618,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,3 12,8 13,0 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 50 54 55 68 71
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,7 129,2 128,2 102,9 98,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 9,0 8,7 11,1 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,3 13,6 13,9 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 15,3 15,0 15,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,0 17,5 17,4 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,1 96,5 97,3 94,8 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 368 044 372 124 390 821 387 207 386 397
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 56 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no