Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skavøypoll skule
Blålidvegen 2
6718 DEKNEPOLLEN
Org.nr 975276767
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vågsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 12,9 16,5 15,3 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,7 10,3 11,2 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,9 77,7 38,2 55,2 66,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 14,6 24,6 18,2 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,7 10,3 11,2 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 14,4 13,1 14,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 100,0 93,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 948 8 494 11 183 10 231 10 772
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 72 66 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no