Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skavanger skole
Dyrgravveien 5
3617 KONGSBERG
Org.nr 975267652
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 15,0 16,0 15,2 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 13,8 13,3 14,0 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,7 42,3 38,2 35,4 34,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,9 29,2 32,0 36,2 34,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,8 13,4 14,1 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 17,9 17,0 20,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,8 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 362 9 917 10 887 10 289 11 017
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 56 53 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no