Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skaun ungdomsskole
7353 BØRSA
Org.nr 974563207
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 28,3 29,9 34,1 35,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,0 10,3 10,0 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 6 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,9 92,0 49,6 75,3 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 10,6 18,4 11,8 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,7 13,7 13,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 16,6 14,8 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 112 16 435 17 461 19 741 19 923
Undervisningstimer totalt per elev 56 60 64 65 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no