Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skaun ungdomsskole
Rognvegen 8
7353 BØRSA
Org.nr 974563207
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,3 29,9 34,1 35,2 35,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,3 10,0 10,5 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,0 49,6 75,3 53,2 58,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 18,4 11,8 17,0 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 13,7 13,4 14,0 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 14,8 16,7 16,6 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 435 17 461 19 741 19 923 20 004
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 65 62 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no