Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 91,5 90,6 96,5 111,6 118,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,1 12,9 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 14 16 18 20
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,3 75,5 69,0 67,7 60,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 15,6 16,9 15,8 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 14,0 14,2 12,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,7 13,7 13,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 16,2 16,0 15,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 97,8 100,0 99,8 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 58 784 58 040 62 004 72 566 76 218
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 55 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no