Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 90,6 96,5 111,6 118,6 120,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,9 11,8 11,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 16 18 20 22
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,5 69,0 67,7 60,8 56,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 16,9 15,8 17,1 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,2 12,6 12,2 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 13,7 13,4 14,0 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 16,0 15,6 16,1 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 100,0 99,8 99,2 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 58 040 62 004 72 566 76 218 78 287
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 61 62 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no