Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skaugdalen Montessoriskole Sa (privat)
Skaugdalsveien 955
7100 RISSA
Org.nr 911716291
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skaugdalen Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,3 3,1 3,8 4,5 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 3,6 7,1 6,2 7,0 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,0 8,4 9,0 14,3 10,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,5 84,3 66,8 47,2 50,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,1 7,9 7,1 7,9 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,4 10,8 10,6 10,2 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 061 2 318 2 735 3 186 3 735
Undervisningstimer totalt per elev 204 105 119 106 133
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no