Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skaug Oppvekstsenter - Avd skole
Midnattssolveien 1451
8016 BODØ
Org.nr 974627825
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,6 8,0 9,2 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,4 11,9 10,2 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,6 41,6 65,2 60,3 38,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,3 29,8 16,8 16,3 27,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,2 11,8 10,2 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,7 13,9 11,6 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 626 4 891 5 483 6 584 6 123
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 62 72 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no