Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skaug oppvekstsenter - Avd skole
Midnattssolveien 1451
8016 BODØ
Org.nr 974627825
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 8,0 9,2 8,6 8,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,9 10,2 11,3 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,6 65,2 60,3 38,8 40,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,8 16,8 16,3 27,8 29,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,8 10,2 11,3 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 13,9 11,6 13,2 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 891 5 483 6 584 6 123 6 240
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 72 66 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no