Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skauen Kristelige skole (privat)
Jon Alvssons Gate 14
3746 SKIEN
Org.nr 971427418
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skauen Kristelige skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 23,6 24,6 22,7 24,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,0 8,7 9,5 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,4 114,8 99,5 77,2 91,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 6,9 7,8 11,0 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,9 9,5 10,6 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 12,6 9,5 10,3 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 11,9 11,3 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 97,1 97,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 667 14 704 15 804 14 446 15 581
Undervisningstimer totalt per elev 76 79 82 75 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no