Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skatval skole
Skatval
7510 SKATVAL
Org.nr 975289451
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 27,8 27,8 28,2 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 11,6 11,9 11,7 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 167,3 79,6 86,9 70,0 119,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 12,0 11,2 13,7 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 11,6 11,9 11,7 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,3 18,0 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,3 100,0 100,0 100,0 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 15 314 16 932 16 932 17 187 17 083
Undervisningstimer totalt per elev 58 64 62 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no