Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skatval skole
Skatvalsvegen 124
7510 SKATVAL
Org.nr 975289451
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,8 27,8 28,2 25,8 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,9 11,7 11,6 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,6 86,9 70,0 119,7 81,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 11,2 13,7 8,6 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,9 11,7 11,6 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 18,0 16,9 16,4 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 932 16 932 17 187 17 083 17 035
Undervisningstimer totalt per elev 64 62 63 64 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no