Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skattebøl skule
Brennovegen 9
3570 ÅL
Org.nr 975284840
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ål kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 5,3 6,2 6,2 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 10,3 10,4 9,1 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,4 36,2 38,1 35,2 37,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,2 26,4 25,0 23,3 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,9 10,0 8,7 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 11,0 11,0 9,7 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 558 3 686 4 197 4 169 4 440
Undervisningstimer totalt per elev 81 72 71 82 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no