Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skarveland skule
Erslandsvegen 15
5452 SANDVOLL
Org.nr 975281477
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 6,5 6,4 7,0 6,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,6 9,9 9,3 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,5 62,9 91,9 47,6 49,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 13,8 9,7 18,1 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,6 9,9 9,3 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 11,4 12,0 11,1 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,0 86,5 78,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 678 4 319 4 275 4 788 4 537
Undervisningstimer totalt per elev 72 77 75 80 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no