Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skarveland skule
Erslandsvegen 15
5452 SANDVOLL
Org.nr 975281477
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 6,4 7,0 6,7 6,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,9 9,3 9,6 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,9 91,9 47,6 49,2 47,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 9,7 18,1 18,0 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 9,9 9,3 9,6 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 12,0 11,1 11,0 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,5 78,2 100,0 100,0 83,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 319 4 275 4 788 4 537 4 408
Undervisningstimer totalt per elev 77 75 80 77 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no