Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skarpsno skole (utgått)
Klokkervegen 2
2390 MOELV
Org.nr 975270572
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 288,2 273,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 3,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 586 7 503
Undervisningstimer totalt per elev 67 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no