Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skare barneskule
Skare
5763 SKARE
Org.nr 875281712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Odda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,7 6,2 5,9 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 10,6 10,6 10,7 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 270,6 49,1 53,6 83,8 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,2 19,8 18,2 11,6 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 10,5 10,8 10,9 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 12,2 12,8 13,2 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 752 3 834 4 190 3 934 3 460
Undervisningstimer totalt per elev 82 70 70 69 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no