Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skare barneskule
Tjøreskarv
5763 SKARE
Org.nr 875281712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensvang kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 6,2 5,9 5,2 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,6 10,7 11,6 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,1 53,6 83,8 72,0 70,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,8 18,2 11,6 14,4 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,8 10,9 11,8 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 12,8 13,2 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 834 4 190 3 934 3 460 3 458
Undervisningstimer totalt per elev 70 70 69 64 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no