Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skarbøvik ungdomsskole
Skarbøvikgata 60
6006 ÅLESUND
Org.nr 974573490
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 18,1 19,3 18,1 19,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 12,8 12,5 12,9 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 90,2 107,0 92,9 56,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 12,4 10,4 12,4 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,6 17,1 16,7 17,2 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 20,0 21,0 20,7 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,7 100,0 100,0 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 747 10 378 11 229 10 601 11 479
Undervisningstimer totalt per elev 47 51 52 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no