Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skagerak International School (privat)
Framnesveien 7
3222 SANDEFJORD
Org.nr 973488783
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Skagerak International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 23,9 24,4 27,5 24,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,7 10,5 9,0 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 5 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,4 60,1 46,9 58,4 139,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 14,7 18,5 12,9 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 13,9 14,1 12,3 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 16,6 14,8 12,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 17,0 16,8 14,2 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 92,7 92,3 100,0 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 274 12 835 13 272 14 972 12 655
Undervisningstimer totalt per elev 60 61 63 73 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no