Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skadberg skole
Litlabergvegen 20
4051 SOLA
Org.nr 975275612
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,5 37,4 38,6 39,9 39,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 15,2 15,5 15,1 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,9 110,2 101,7 170,0 132,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 12,6 13,6 8,0 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 15,3 15,7 15,1 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 18,7 19,8 17,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 24,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,0 90,1 92,9 100,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 24 904 25 169 25 512 26 767 27 052
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 48 49 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no