Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skadberg skole
Litlabergvegen 20
4051 SOLA
Org.nr 975275612
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 38,5 37,4 38,6 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 14,5 15,2 15,5 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,2 142,9 110,2 101,7 170,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 8,8 12,6 13,6 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,3 15,3 15,7 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 15,8 18,7 19,8 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 88,0 90,1 92,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 440 24 904 25 169 25 512 26 767
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 49 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no