Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skåningsrud skole og ressurssenter
Skåningsrudvegen 32
1925 BLAKER
Org.nr 976822501
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sørum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 21,8 22,5 21,1 19,9
Antall elever per årsverk til undervisning 2,8 2,8 2,9 2,9 2,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 12 12 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 57,3 54,9 55,0 53,8 54,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,3 3,1 3,6 3,8 2,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,3 3,4 3,2 3,1 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,8 94,6 94,5 91,2 90,9
Lærertimer som gis til undervisning 12 727 12 118 12 283 11 285 10 984
Undervisningstimer totalt per elev 245 247 241 240 250
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no