Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skånevik skule
Milja Allé 9
5593 SKÅNEVIK
Org.nr 975281094
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Etne kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,8 14,4 13,5 14,0 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 8,2 8,7 8,4 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,4 88,9 89,1 60,7 67,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 8,1 8,8 12,3 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,5 9,2 8,5 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 9,9 10,3 10,9 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 10,2 12,0 10,2 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 434 8 965 8 705 8 906 9 800
Undervisningstimer totalt per elev 92 86 82 85 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no