Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skålevik skule
Vestsidevegen 265
5357 FJELL
Org.nr 975287688
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 11,4 10,7 10,4 12,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,1 13,9 13,8 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,2 89,3 69,4 57,8 65,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 13,1 18,3 21,7 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,7 14,2 14,1 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 16,1 16,6 17,0 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,5 86,1 89,8 96,1 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 7 472 7 501 7 247 6 963 8 144
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 53 54 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no