Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skålevik skule
Vestsidevegen 265
5357 FJELL
Org.nr 975287688
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 11,1 11,4 10,7 10,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,8 13,1 13,9 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,6 77,2 89,3 69,4 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 15,0 13,1 18,3 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,2 13,7 14,2 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 14,7 16,1 16,6 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 85,5 86,1 89,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 929 7 472 7 501 7 247 6 963
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 56 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no