Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole
Skåbuvegen 2697
2643 SKÅBU
Org.nr 875274422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 287,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 851
Undervisningstimer totalt per elev 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no