Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole
Skåbuvegen 2697
2643 SKÅBU
Org.nr 875274422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 8,6 7,5 7,1 7,5 4,8
Nord-Fron kommune 71,8 68,7 69,5 72,9 73,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 5,0 6,4 5,8 5,8 6,0
Nord-Fron kommune 10,0 10,5 10,5 10,0 9,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 1 0 0 0 0
Nord-Fron kommune 11 10 12 11 11
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 66,1 74,5 62,0 88,2 287,5
Nord-Fron kommune 55,5 60,1 52,7 54,6 57,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 6,5 6,2 7,0 4,5 1,7
Nord-Fron kommune 15,9 15,1 16,8 15,3 14,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 5,8 7,7 6,9 6,8 6,1
Nord-Fron kommune 10,5 11,2 11,2 10,4 10,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 5,2 5,9 4,5 4,0 0,0
Nord-Fron kommune 12,3 12,6 12,6 12,7 11,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 6,1 7,5 6,6 6,2 6,1
Nord-Fron kommune 13,3 14,0 13,7 13,2 12,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 5,9 5,5
Nord-Fron kommune 11,1 10,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 7,8 6,9
Nord-Fron kommune 12,9 11,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 4,2 0,0
Nord-Fron kommune 16,5 14,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 100,0 84,1 90,2 100,0 100,0
Nord-Fron kommune 96,7 94,0 99,1 97,6 98,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 5 202 3 862 3 792 3 735 2 851
Nord-Fron kommune 45 146 42 255 41 656 43 318 44 869
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole 141 110 122 125 124
Nord-Fron kommune 71 68 68 71 74
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no