Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skåbu oppvekstsenter - Avd skole
Skåbuvegen 2697
2643 SKÅBU
Org.nr 875274422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,6 7,5 7,1 7,5 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 5,0 6,4 5,8 5,8 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,1 74,5 62,0 88,2 287,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 6,2 7,0 4,5 1,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 7,7 6,9 6,8 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,2 5,9 4,5 4,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,1 7,5 6,6 6,2 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,9 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,2 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,1 90,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 202 3 862 3 792 3 735 2 851
Undervisningstimer totalt per elev 141 110 122 125 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no