Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sjursnes skole
Sjursnes
9030 SJURSNES
Org.nr 874566462
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 3,3 3,6 3,5 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 7,0 6,3 6,2 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 10,9 9,1 9,3 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,0 3,0 3,0 3,9 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,2 7,6 6,8 7,1 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,1 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,9 7,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,9 68,7 72,9 53,9 63,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 426 2 089 2 339 2 270 2 262
Undervisningstimer totalt per elev 121 99 111 114 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no