Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sjøstrand skole
Måkeveien 1
4623 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598558
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,7 21,8 20,0 22,2 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 15,2 15,4 14,2 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 224,1 85,1 92,8 72,0 84,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 16,0 15,9 18,5 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 15,1 15,4 14,2 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,4 18,7 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 262 14 564 14 198 15 426 16 050
Undervisningstimer totalt per elev 45 49 48 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no