Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sjøskogen skole
Vinterbromyra 4
1407 VINTERBRO
Org.nr 985803587
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 19,5 19,0 17,7 17,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,4 14,3 15,1 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,5 118,0 98,8 96,8 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 10,2 13,1 14,1 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,3 14,3 15,1 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,4 17,7 19,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 90,2 92,4 100,0 91,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 093 13 081 12 826 11 858 11 997
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 52 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no