Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sjøskogen skole
Vinterbromyra 4
1407 VINTERBRO
Org.nr 985803587
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,5 19,0 17,7 17,6 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,3 15,1 14,8 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,0 98,8 96,8 60,0 85,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 13,1 14,1 22,7 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 14,3 15,1 14,8 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,7 19,3 16,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,2 92,4 100,0 91,3 81,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 081 12 826 11 858 11 997 13 133
Undervisningstimer totalt per elev 55 52 49 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no